Araç HasarlarıAraçlarınızda meydana gelen hasarları ve oluşan kazadan kaynaklı uğradığınız zararları 5 grupta toplayabiliriz. Bunlar;

- Maddi Hasar Talepleri

- Araç Değer Kaybı
Meydana gelen trafik kazasında hasar gören motorlu aracın bu hasar nedeniyle piyasa değerinde oluşan azalma olarak ifade edilebilir.

‘‘2918 kanun numaralı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109/1. maddesi hükmüne göre “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar”.

İlgili kanun maddeleri ve yüksek mahkeme içtihatları birlikte değerlendirildiğinde de görülecektir ki gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazalarının ardından 6047 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. Maddesi uyarınca araçlarında meydana gelen değer kaybını tazmin etmek isteyen vatandaşlarımız için geriye dönük olarak süre zararı ve zararı gidermekle yükümlü kişiyi öğrendikten sonra 2 yıl ve kazanın gerçekleşme gününden başlayarak her halükârda 10 yıldır.

- Araç Hasar Farkı
Hasar gören aracın onarımının orijinal parçalar yerine yan sanayi, eşdeğer veya çıkma parçalarla yapılması neticesinde orijinal parçalarla onarım bedeli arasındaki farka hasar farkı denir. Başka bir ifadeyle orijinal parça fark bedeli de denilmektedir.

‘‘2918 kanun numaralı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109/1. maddesi hükmüne göre “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar”.

İlgili kanun maddeleri ve yüksek mahkeme içtihatları birlikte değerlendirildiğinde de görülecektir ki gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazalarının ardından 6047 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. Maddesi uyarınca araçlarında meydana gelen değer kaybını tazmin etmek isteyen vatandaşlarımız için geriye dönük olarak süre zararı ve zararı gidermekle yükümlü kişiyi öğrendikten sonra 2 yıl ve kazanın gerçekleşme gününden başlayarak her halükârda 10 yıldır.

- Vefat Durumundan Dolayı Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri
Kazadan dolayı eğer vefat edenler varsa uzamış (ceza) zaman aşımı uygulanır. Bu süre bir vefat durumunda 8 yılken, birden fazla olması durumunda 15 yıldır. Her ikisinin de yaşanması durumunda da bu süre yine 15 yıldır. Süreç işleten, sürücü, araç sahibi diye ayrılmaksızın herkesi kapsar.

Vefat eden kişinin desteğiyle yaşamını sürdürenlerin maddi ve manevi kayıpları, cenaze masrafları karşılanmak durumundadır. Kaza anında ölümün gerçekleşmemesi ve yaralının hastanede vefat etmesine kadar olan süre zarfında, hastane giderleri, yol masrafları da tazmin edilecektir.

- Bedensel Zararların Meydana Gelmesi Durumunda Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri
Kişinin kazada uğradığı sürekli sakatlık durumundan dolayı gelirinin azalması ya da tamamen kaybetmesi durumu söz konusu olmasa bile güç kaybı yaşadığı için maddi ve manevi tazminat hakkı vardır. Kaza geçiren kişinin en yakınları yani anne, baba, eş, çocuk gibi kişilerin de kazadan dolayı yaşadığı şok, ruhsal bozukluk ve kalp krizi gibi durumlardan dolayı maddi ve manevi hakları bulunur. Büyük boyutlu durumlarda tedavi giderleri, kazanç kaybı gibi haller de teminat altında olacaktır.

Araç hasarının dışında kazadan dolayı eğer yaralı varsa uzamış (ceza) zaman aşımı uygulanır. Bu süre bir yaralı olması durumunda 8 yılken, birden fazla olması durumunda 15 yıldır. Her ikisinin de yaşanması durumunda da bu süre yine 15 yıldır. Süreç işleten, sürücü, araç sahibi diye ayrılmaksızın herkesi kapsar.

- Araç ve Eşya Hasarından Dolayı Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri
Herhangi bir trafik kazasından aracı ve araçtaki eşyaları zarar gören bir kişi olaydaki kusuru oranında zararını talep edebilir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunumuzun 109. Maddesinin 1. ve 2. Fıkralarına Göre: "Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

- Pert Farkı Talepleri
Sigorta şirketleri pert aracın rayiç bedelini tam belirlemediği ve piyasa değerinden aşağı hesapladığı durumlarda aracın pert değerini de eksik hesaplamış olur. Bu hesaplama sonucunda alacağınız tazminata “pert araç ara farkı (pert farkı)” denir.

Kazanın ve tazminatın sorumlusu öğrenilmesinin ardında iki yıl içerisinde tazminat davası açılmalıdır. Bu süre içinde davanın açılmamalı durumunda hak kaybı yaşanacaktır. Ancak sorumlu bulunamaz ve kaza tarihinden itibaren 10 yıl geçmiş ise dava zamanaşımına uğramaktadır.