Hasar Mağdurları Derneği


Ülkemizdeki sigorta mevzuatı ve uygulamaları sebebiyle mağdur olan kişi ve kuruluşların, bu mağduriyetlerinin giderilerek, haklarına kavuşabilmelerini amaçlayan derneğimiz; Sigorta sektörünün muhtelif kollarında görev yapan yahut taraf olduğu sigorta poliçesi veya kanundan doğan talep hakkı bulunan kişiler ile el ele vererek, üyelerimizin ve mağdurların yanında yer almaktadır. Konusunda uzman üye ve çalışanları vasıtasıyla, sigorta uygulaması ile ilgili her konuda sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacak olmamız yanında, sizlerin de değerli destekleri ile güçlenmeyi hedeflemekteyiz.

Derneğimiz; herhangi bir sigorta poliçesi nedeniyle yahut başına gelen bir kaza veya riziko sonucu sigorta şirketleri ve sigorta sektörüne dahil kurumlara başvuru hakkı bulunan kişilerin, bu haklarına nasıl kavuşacakları konusunda bilgilendirilmesi ve yardım edilmesi amacını gütmekte ve hiçbir ücret talep etmemektedir.

Bu kişilerin haklarını elde edememeleri, zararlarının karşılanmaması ve benzer yollarla mağdur olmaları halinde ise; Mağduriyetin giderilmesi, haklarına kavuşabilmeleri için yapılması gerekenler ile hak ve yükümlülüklerin öğrenilmesi, ölümlü ve yaralamalı trafik kazası, iş kazası neticesinde doğan zararın karşılanmamış olması gibi konularda uzman üye ve çalışanları aracılığıyla, uygulanması gereken prosedür hakkında bilgi verilmesini, hak sahiplerini koruyan mevzuatın öğrenilmesini amaçlayan bir sosyal dayanışma birliğidir.

Sigorta sektöründe gerçekleşen, yasaya aykırı ve haksız uygulamaların değiştirilerek, sizlerin ve yakınlarınızın yaşamış olduğu kaza sonucu her türlü kayıp ve zararlar karşısında, mağduriyetiniz giderilinceye kadar; konusunda uzman, son derece iyi yetişmiş, profesyonel ve tazminat hukuku alanında üstün deneyimlere sahip danışman ve hukukçu kadrosu ile sizlerin yardımına koşmayı; bilgi sahibi olmadığınız pek çok haklarınızın varlığından sizleri haberdar etmeyi, en önemlisi içeresinde bulunduğunuz sıkıntılı süreci çözüm odaklı sonuçlandırmayı kendisine görev edinmiştir.

Amacımız halkımızı bilgilendirmek, mağduriyetlerinde yanlarında yer almak, oluşan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak, her türlü teknik bilgi desteği sağlayabilmek için organize olarak sivil toplum kuruluşumuzu güçlendirmek ve hizmetlerimizi ülkemiz geneline yaymaktır. Derneğimiz, kısa sürede Sivil Toplum Kuruluşu olarak sosyal hayat içerisinde yerini alarak çözüm önerileri ile kazazedelerimizin yanında olmaktan onur ve mutluluk duymaktadır.